Facts About پیگیری ثبت تغییرات شرکت Revealed

ازاین‌رو لازم است تا قبل از هر اقدامی این مدارک را آماده نمایید. سپس می‌توانید با مراحلی که در ادامه مرور می‌کنیم، اقدام به ثبت تغییرات لازم برای شرکت خود کنید.

درعین‌حال شما را با اهمیت مشاوره حقوقی تغییرات شرکت‌ها نیز آشنا خواهیم کرد تا از این طریق نکات مهم مربوط به این موضوع را با شما در میان گذاشته باشیم.

ثبت تغییرات شرکت از طریق تشکیل ثبت صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده

_ عدم نیاز به گواهی مالیات در مورد شرکتهای با مسؤلیت محدود ( اگر نقل و انتقال سهم بین خودشان صورت گیرد)

۳. باید اطلاعاتی همچون تکمیل نوع صورتجلسه خود، که به یکی از شیوه‌های مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی فوق‌العاده و … است، تکمیل مشخصات شخصی متقاضی، تعیین وکیل و یا نبودن متقاضی، تاریخ برگزاری جلسه پس از تکمیل آن باید بر روی فیلد پذیرش موقت را انتخاب کرده سپس به شما شماره ۱۹ رقمی داده می‌شود که باید آن را نزد خود نگه دارید.

- نخست این که ثبت شعبه، در زمان ثبت خود شرکت انجام می گیرد که در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه، محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آنجا واقع است فرستاده شود.

در این مطلب به طور دقیق به مراحل ثبت تغییرات شرکت خواهیم پرداخت .

نام، ایمیل و سایت من را در این مرورگر برای ارسال دیدگاه بعدی ذخیره کنید.

۵. تحویل اصل صورتجلسه، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکت‌ها.

در تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود،مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.

هر کدام از انواع تغییرات رایج هزینه متفاوتی دارند. این هزینه‌ها click here به‌صورت ثابت توسط اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌شود.

شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها نیاز به مجوز داشته اند بایستی تغییرات شرکت خود را به تایید پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار رسانده و سپس ثبت تغییرات شرکت خود را همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایند.

تصمیم گیری برای هر گونه نقل و انتقال سهام از وظایف مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *